#StudiecirkelAlmedalen

Djupdykningar, debatt och visioner

Låt oss göra Almedalen 2016 till en gigantisk studiecirkel!

Under årets politikervecka är de tio studieförbunden på plats och arrangerar aktiviteter tillsammans med sina medlemmar och andra aktörer.

Under Almedalsveckan står studieförbunden bakom över 80 evenemang. En evenemangslista hittar du här

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Vi har tio medlemmar: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Tillsammans samlar vi 374 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 280 000 studiecirklar och nästan 341 000 kulturprogram varje år för att stärka folkbildningens idé och dess ställning i samhället.

Efter politikerveckan i Visby är du välkommen att delta i de tio studieförbundens verksamhet. Den pågår hela tiden, i hela landet.

Vilken kunskap är mer värd?

Vilken kunskap värderas i skola, föreningar och arbetslivet? Vad kommer vara viktigt att veta i framtiden? Hur borde en politik för mer kultur och ökad bildning se ut? Delta i samtalet –

Måndagen börjar med Folkbildarfrukost. Möt folkbildare och få reda på allt om studieförbundens mötesplatser under Almedalsveckan.
Plats: Soberian, Kilgränd 1, Visby
Tid: 8:00-9:00.

Bildningsdueller 2016. Vems kunskapsmål – studiecirkelns eller statens? Vad ger urvalslistor  – kunskapsmångfald eller identitetspolitik? Bildning för alla! Men behöver samhället mer borgerlig bildning eller en radikal kulturpolitik? Journalisten och författaren Ulrika Knutsson är moderator när debattörer från politiken, folkbildningen, tankesmedjor, föreningar och media drabbar samman. 
Plats: Novgorodgränd 1, Visby
Tid: måndag kl. 10:00-11:15

Lunchseminarium: Etablering från dag 1. Andra halvan av 2015 arrangerade de tio studieförbunden svenska och samhällsorientering med 73 500 asylsökande. Vilken kraft finns i folkbildningen och hur kan de tio studieförbunden arbeta för att underlätta etablering redan från dag ett? Rapportsläpp och samtal.
Plats: Bilda/Newmanscenen, S:t Drottensgatan 12, Visby
Tid: tisdag kl. 11:15-12:15

Validering – mer än att översätta betyg. Branschorganisationen Studieförbunden driver ett treårigt projekt som syftar till att validera generella kompetenser hos 3000 ungdomar i minst 100 kommuner runt om i Sverige. Generella kompetenser är de kunskaper, förmågor och färdigheter som är viktiga på en arbetsplats oavsett bransch eller yrkesområde. Vi kommer att beskriva varför folkbildningen och de tio studieförbunden är särskilt lämpade att validera generella kompetenser, samt resonera kring hur olika aktörer kan samverka med dem kring validering.
Plats: S:t Hans Plan 1
Tid: onsdag kl. 15:00-16:00

Väl mött!

/Studieförbunden